[A133] چرخه طبیعی خواب ما انسان ها (جسا گمبل) با زیرنویس پارسی

دوشنبه 27 بهمن 1393 ساعت 13:06

در دنیای امروز، بمنظور ایجاد توازن بین مدرسه، کار، بچه ها و موارد دیگر، اغلب ما فقط می تونیم به هشت ساعت خواب توصیه شده دلخوش باشیم. جسا گمبل با آزمایش دانش ماورای ساعت درونی بدن ما، برنامه ریزی شگفت انگیز و ذاتی استراحتی که باید اجرا نماییم را مطرح می کند.


اینجا ببینید  (توجه :  در گزینه Subtitle   واقع در زیر فیلم ، زیرنویس  Persian  را انتخاب کنید )


اجازه بدید با روز و شب شروع کنیم. زندگی در شرایط روشنی و تاریکی نور و ظلمت تکامل یافت و گیاهان و حیوانات بسیاری ساعت های درونی بدن خود را تکامل بخشیدند تا اینکه برای این تغییرات در طول روز آماده شوند اینها ساعتهای شیمیایی هستند و در هر موجود شناخته شده ای که دو یا بیش از دو سلول دارد یافت می شود و حـی در برخی از آنهایی که فقط یک تک سلول دارند

0:34من یک مثال برایتان خواهم زد اگه شما یک خرچنگ نعل اسبی را از ساحل دورکنید و آن را در سراسر قاره بگردانید و در یک قفس شیب دار بگذارید بهنگام شروع مد تا زمانی که به خانه اش در ساحل برسد تمام کف قفس را چنگ می زند و مجدداً بمحض اینکه آب در هزاران مایل آنطرف تر فروکش می کند به پایین میلغزد او این کار را هفته ها انجام خواهد داد تازمانی که بمرور الگوی اصلی را از دست بدهد و تماشای این مورد باورنکردنی است، اما در این مورد هیچ اتفاق فیزیکی یا ماورای طبیعی نمی باشد؛ این مساله به سادگی مربوط به چرخه درونی سفره ماهی می باشد. و معمولا با اتفاقاتی که برای او می افتد مکاتبه می کند.

1:11پس ما هم این قابلیت را به خوبی داریم. و در انسانها؛ ما این قابلیت را ساعت بدن می نامیم. شما نی توانید این قابلیت را بطور واضح ببنید وقتی که ساعت بعضی افراد را بردارید. و شما آن را داخل یک انباری بندازید در اعماق زیرزمین، برای دو ماه. افراد معمولا برای این کار داوطلب می شوند، آنها معمولا ترک می کنند آنها معمولا برای این زمان کلی پربار بی حوصله می شوند. بدون هیچ موضوعیتی که چطور این پدیده غیر معمول وجود دارد، همه آنها یک چیز را نشان می دهد. آنها هر روز کمی دیرتر بیدار می شوند- 15 دقیقه یا کمی بیشتر--- و این یک جریان به نوعی آهسته در تمام راهها حول آن ساعت می باشد. در طی دوره این هفته در پس، در این راه، ما می دانیم که کار می کنند براساس ساعت درونشوننسبت به طریقی که روز را احساس می کنید.

1:50پس به خوبی می توان فهمید که ما یک ساعت درونی داریم، و می شه فهمید که این ساعت بطور باورنکردنی برای زندگی ما مهم هستند. آن یک نقش موثر برای فرهنگ ما دارد، و می شه فکر کرد که یکی از مهمترین اجبارها در رفتار ما دارد. ما از آن به عنوان یک شاخصه در نزدیکی خط استوا نمو داد. و حالا ما خیلی مجهز هستیم برای کار کردن در 12 ساعت روز و 12 ساعت شب اما مطمئنا، ما منتشر می شویم در هرگوشه کره خاکی و در ناحیه قطب شمال کانادا، جایی که من زندگی می کنم، ما یک روشنایی پی در پی در طی تابستان داربم و 24 ساعت تاریکی در زمستان پس در فرهنگ ما، فرهنگ بومی شمالی، بطور سنتی ما شدیدا فصلی هستیم. در زمستان، خیلی زیاد می خوابیم. شما داخل خونه از وجود خانواده لذت می برید. و در تابستان، بطور دیوانه وار شکارچی و خیلی فعالانه در تابستان ساعت های طولانی کار می کنیم. خیلی فعال

2:38پس، چه چیزی ریتم طبیعی ما رو تعین می کند؟ چی چیزی الگوی خواب ما رو تعریف می کند؟ و در طی چه نظمی احساس ایده آل؟ خیلی خوب؛ به نتیجه مطلوب رسیدیم پس، وقتی مردم در حال زندگی هستند بدون هیچ روشنایی غیرباورکردنی، آنها دو دفعه در طی شب می خوابند آنها به رختخواب می روند در حدود ساعت 8 تا نیمه شب و دوباره می خوابند از ساعت 2 شب تا طلوع خورشید و در بین آن، آنها 2 ساعت زمان دارندکه یک تفکر خاموش در رختخواب می باشد. و در طی این زمان منجر به ترشح پرولاکتین می شود که دنیای مدرن هیچ وقت آن را تجربه نمی کندآن افراد در این مطالعه احساس بیداری زیادی در طی روز می کنند، وقتی آنها مرخص می شوند دچار تجربه بی خوابی واقعی می شوند. برای اولین بار در زندگیشون

3:25پس، به سمت روز مدرن برو ما در فرهنگ اختلاف ساعت هواپیمایی و مشکلات آن زندگی می کنیم مسافرت های بین المللی کسب و کار 24 ساعته کارهای نوبتی. و شما می دانید راههای مدرن ما برای انجام کارها برای ما یک سری مزیتها می آورد اما من اعتقاد دارم باید متوجه هزینه های آن بشویم.