[A128] معجزه پزشکی در اورست (کن کملر) با زیرنویس پارسی

دوشنبه 27 بهمن 1393 ساعت 12:36زمانی که بدترین فاجعه در تاریخ اورست اتفاق افتاد , کن کملر تنها پزشک در آن کوهستان بود. او در TEDMED داستان باورنکردنی نبرد کوهنوردان در برابر شرایط طاقط فرسا را می گوید و از تکنولوژی عکسبرداری مغز برای نمایش معجزه پزشکی که برای یکی از افراد که 36 ساعت در برف مدفون شده بود استفاده می کند.


اینجا ببینید  (توجه :  در گزینه Subtitle   واقع در زیر فیلم ، زیرنویس  Persian  را انتخاب کنید )