X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

[A20] نقد بدون روش تا نقد روش شناسانه ( محمود دلفانی )

سه‌شنبه 7 بهمن 1393 ساعت 14:15عناصر یک نقد (critique) به معنای فرانسوی آن عبارت است از: جدی بودن، خطرکردن، مهم بودن، پیچیدگی، درهم تنیدگی، دشواری، هدفمند بودن، تهدیدکنندگی، روشمندی، خردورزی، محکم بودن، نکوهشگری، صدمه زنندگی، حاوی مشاهده، قضاوت، امتحان و ارزیابی. در واقع، با این مفاهیم است که تعریفی برای یک نقد سازنده در نظر گرفته شده و مشخص می شود که ما در ایران براساس این عناصر و تعریف، چه جایگاهی در عرصه نقد داریم. این سخنرانی در نشست «نقد بدون روش تا نقد روش شناسانه (با تاکید بر پژوهش های تاریخی)»، ، 29 مرداد 1393 به همت خانه نقد ایران و در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار شده است.